BİYOMİMİKRİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Doğadan ilham alarak yeni, farklı ve sürdürülebilir tasarımlara, girişimlere ve yöntemlere ortak olmak ve bu alanda yapılan yeniliklere önderlik etmek amacı ile teknoloji girişimciliği alanında çalışan bir grup araştırmacı tarafından kurulmuştur.

Kuruluş amacı doğrultusunda Biyomimikri Araştırmaları Merkezi, doğanın canlılığını korumak ve doğayı kendisine rehber ederek teknoloji, kişisel gelişim ve toplumsal alanda bilgilendirici faaliyetler, sorun çözen yöntemler, teknolojik ürünler, projeler ve programlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kuruluş Amacı ve Hedefleri Doğrultusunda:

Doğayı ve içerisinde barındırdığı canlılığı koruyucu her türlü çalışmaları destekler ve  bu alanda çalışmalar yürütür.

Doğadan ilham alarak yaratıcı ve sürdürülebilir teknolojiler üretir.

Gençlik ve toplum alanında doğanın  rehberliğinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapar.

Uluslararası gelişmeleri takip ederek ulusal çapta biyomimikri alanında politikalar geliştirir.

Bilişim, medya ve girişimcilik alanlarında kapasite artıran projeler geliştirir.

Kurumsal ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalar yapar.