BİYOMİMİKRİ NEDİR?
Biyomimikri, sürdürülebilir tasarımlar ve teknolojiler yaratmak amacıyla
canlıların kullandığı stratejileri anlamaya, onlardan öğrenmeye ve taklit etmeye odaklanan disiplinler arası çalışan bakış açısıdır.

Biyomimikri doğadan öğrenir; doğanın içindeki formları, süreçleri ve sistemleri rehber alır, doğanın öğretilerini gezegene daha az zarar veren çözümler geliştirmek için kullanır. Biyomimikri ‘yeni bir inovasyon disiplini’, ‘çok disiplinli tasarım yaklaşımı’, ‘doğa ile yeni bir ilişki’ veya ‘sürdürülebilir gelişim etiği’ olarak tanımlanabilir.

01

yenilikçi

                Başlangıç noktası.                     Doğa bu sorunu “nasıl” çözerdi?
02

Öğretici

Problemi çözmek için doğada bulunan stratejileri öğrenin.
03

İlham verici

Sürdürülebilir bir dünya için doğanın dehasını yaşayın !

NEDEN BİYOMİMİKRİ

3.8 Milyar yıl boyunca kusursuz bir şekilde çalışan bir canlılık var. Bu süre boyunca milyonlarca organizma gezegenin içerisinde ihtiyaçlarını karşılamış ve adapte olmuş bir birine bağlı sistemler kurmuştur. Bu sistem içerisine biz insanlar yeni geldik ve kusurlu olan şeyler inşa ettik. Kusurlarımızı düzeltmek için kusursuz olan doğanın başarılı stratejilerini taklit etmeyi öğrenebiliriz.

KUSURSUZ
Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar mükemmel birer mühendisler. Neyin işlediğini, neyin uygun olduğunu ve en önemlisi dünya üzerinde neyin bozulmadan kalacağını buluyorlar.
SÜRDÜRÜLEBİLİR
Doğa süreklidir. Bir orman ekosisteminde yere düşen bir yaprak herhangi bir atık değildir, bakteriler aracılığıyla toprağa yeniden kazandırılıp ağaca yeni yapraklar için fayda sağlar.
SİSTEMATİK
Hiçbir canlı, diğer canlılardan soyutlanarak hayatta kalamaz; insanlar dahil doğada hiç bir şey kendisi için yaşamaz. Her şey var olan canlılığın parçasıdır.

Biyomimikri sürdürülebilir
Çözümler üretir

Karşılaştığınız tüm zorluklar için doğanın bir çözümü vardır. Doğanın çözümlerini taklit etmek, stratejilerini öğrenmek ve uygulamak için bizimle iletişime geçin.

BİYOMİMİKRİ ÖRNEKLERİ

biyomimikri araştırmaları merkezi japonya milli treni

Japonya’nın gururu olan hızlı trenin, tünel girişindeki basınç şokunu azaltan tasarımında “yalıçapkını” adıyla bilinen kuştan ilham alınmıştır.

biyomimikri araştırmaları merkezi yalıçapkını kuşu
biyomimikri araştırmaları merkezi

Bakteri oluşumunu engelleyen bu mayoda, galapagos köpek balığının sahip olduğu dış yüzeyinden ilham alınmıştır.

biyomimikri araştırmaları merk
biyomimikri araştırmaları merkezi

Binaların cephe boyalarında ve kumaşlarda kir oluşumunu engellemek için lotus çiçeğinden esinlenilmiştir.

biyomimikri araştırmaları merkezi
biyomimikri araştırmaları merkezi

Rügarın direncini %32 azaltan bu rüzgar tirübününde, kambur balinanın yüzgeçlerinden ilham alınmıştır.

biyomimikri araştırmaları merkezi
biyomimikri araştırmaları merkezi

Hafif ve sağlam olan bu aracın geliştirilmesinde, ağacın dalları ve gövde yapısı ilham olmuştur.

biyomimikri araştırmaları merkezi dayanıklı ağaç gövdeleri